ISPM 15 ISIL İŞLEM İŞARETLEME NASIL OLMALI ?

ISPM 15 ISIL İŞLEM İŞARETLEME NASIL OLMALI ?

ISPM 15 ISIL İŞLEM işaretleme ve izlenebilirliği yönetmeliğin EK-1 maddesine uygun olarak yapılmalıdır

İŞARETLEME KODLARI

TR     : Türkiyenin uluslararası işaretleme kodu

1084 : ISIL İŞLEM izinli firmanın kodu

HT    : Heat Treatment ISIL İŞLEM kodu

İZLENEBİLİRLİK KODLARI

01     : ISIL İŞLEM Firmasında bulunan fırın kodu

2020 : ISIL İŞLEM Tarihi ( yıl olarak )

0001 : ısıl işlem Parti numarası