ISPM 15 NEDİR?

ISPM 15 NEDİR?

            ISPM15 herhangi bir ahşap ambalajda hiçbir zararlının yada larvasının bulunmadığından emin olunabilmesi için kabul edilmiştir.

          ISPM 15 için uygun, olan iki metot vardır.

 ·  ·  ·  ·  ISIL IŞLEM : Ahşabın iç ısısının minimum 56 C° ye yükseltilerek en az 30 dakika bekletilmesi

·  ·  ·  ·  FUMIGASYON :Metil Bromide kullanılarak 16 saat fumige edilmesi

 Her iki metotta ayrı ayrı yada birlikte kullanılabilir. Maliyet hangisinin uygulanacağı seçiminde kriteri belirleyen etkendir. 

Her ahşap ambalaj tedarikçisi ve bunu kullananlar ahşabın tamamen garantili ve ISPM 15 e uygun olduğunu kanıtlamak zorundadır. Uygun olmayan ahşap ambalaj kullanılmış ürünler gönderilen üye ülkeler tarafından geri çevrilecektir. 

Üye olan bir çok ülkede standarda tamamen geçiş tarihi olarak 2004 Ocak ayı tespit edilmiştir.

 BAZI ÜLKELERDE ISPM 15 UYGULANMA TARİHİ VE ŞARTLARI

 Ülke

Katı ahşaptan üretilmiş ambalaj malzemesi için şu an gerekli şartlar

06 Ekim 2003 Tarihi itibariyle IPPC Talimatları

Uygulama

Tarihi

ABD

(NAPPO)

- Kabuksuz

-Görünüşte böceklerden arınmış

 

IPPC standardının alınması

Nisan yada Mayıs 2004

KANADA

(NAPPO)

- Kabuksuz

- Görünüşte böceklerden arınmış

- İşlem(ısı-Gaz)-Basınç

- Uygun İşaretleme

IPPC standardının alınması

02 Ocak 2004

MEKSİKA

(NAPPO)

 

- Kabuksuz

-Görünüşte böceklerden arınmış

 

IPPC standardının alınması

02 Ocak 2004

AB

- Amerikan yada Japon ağacı

- Isıl İşlem-(56 C de 30dk.)

- Basınç

- İlaveten gerekirse Gazlama

- Uygun,kabul edilmiş işaretleme

- Çin-Amerika-Kanada-Japonya ağaçları için bakanlık tarafından bitki sağlık Karnesi

 

IPPC standardının alınması

şimdiye kadar

- diğer AB ülkelerinden Ağaç ürün olarak getirilen ambalaj çeşitlerine

- 31 Aralık 2006 tarihine kadar Stoktaki kurtsuz ağaç ürünlere

geçiş süresi tanınmıştır

01 Temmuz 2004

YENİ ZALENDA

- Kabuksuz

- Görünüşte böceklerden arınmış.

- Yapılacak İşlemler : Isı-Gaz-Basınç

- Yapılan işlemlerden itibaren en geç  21 gün içerisinde kabuk soyulması şartı

- Üst üste dizilmiş bekletme

- Mavi toprak olmaması koşulu

- İşleme tabi tutulma zorunluluğu yoktur

- 79 C de 4 saat bekletme

- işleme tabi tutulmuşsa ISPM 15 kodunun belirtilmesi

16 Nisan 2003

ancak kabuk soyma arasında en fazla 21 gün olacak ibaresi ISPM den farklı

GÜNEY KORE

- Kabuksuz

-Görünüşte böceklerden arınmış

 

IPPC standardının alınması

2003/2004

ISIL IŞLEM:

 Ahşabın öz ısısının belirli değere yükseltilerek bekletildiği anlamına geliyor. Isıl İşlemden geçirilmiş sayılması için ahşabın öz ısısının en az 30 .dakika boyunca minimum 56°C de bekletilmesi gerekiyor. Kiln Dry (fırında Kurutma)/KD gerekli ısıya ulaşmış ise Heat Treatment (HT) Isıl İşlem kabul ediliyor.

ONAYLANMIŞ İŞLEME YÖNTEMLERİ

1. Isıl işlem 

Tüm ahşap ambalaj malzemeleri, 30 dakika süreyle en az 56 C dahili sıcaklıkta ısıtılmalıdır. Yukarıda sıcaklık ve süre ile ilgili olarak belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde ısıl işlemin gerçekleştirilmesinde fırınlama, kimyasal basınç emdirme (emprenye) veya diğer işlemler uygulanabilir.

 VEYA

 2. Fümigasyon

 Ahşap, atmosfer basıncı altında aşağıdaki oranlarda metil bromür ile fümige edilmelidir.

Sıcaklık

Doz miktarı

Minimum konsantrasyon (g/m3)

 

 

0.5 saat

2 saat

4 saat

16 saat

21 C veya üzeri

48

36

24

17

14

16 C veya üzeri

56

42

28

20

17

11 C veya üzeri

64

48

32

22

19

 

İŞLENMIŞ AHŞAPAMBALAJ MALZEMELERİNİN

İŞARETLENMESİNE ILIŞKIN KABUL EDILIR SISTEMLER

 1. İşaret asgari olarak aşağıdakileri içerecektir:

  • İşlenmiş ahşap ambalaj malzemeleri için Uluslararası Bitki Koruma Anlaşması Sembolü (“Ek 11, Uluslararası Bitki Sağlığı Tedbirleri 1Nolu Standardı:Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Düzenlenmesi ile ilgili Rehber uyarınca):

 2. NPPO  (Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu) veya üreticiler istedikleri takdirde belli partilerin tanımlanması için kullanılan kontrol numaralarını veya başka bilgileri ilave edebilirler. Yanı1tıcı, yanlış yönlendirici veya aldatıcı olmamak kaydıyla başka bilgiler de eklenebilir.

3. İşaretler:

  • Okunaklı,
  • Kalıcı ve devredilemez olmalı (etiket kullanılamaz)
  • Sertifikalandırılan maddenin en az iki zıt yüzeyine görünür şekilde basılmalıdır

4. Renkleri: kırmızı veya turuncudan sakının